Eurobond Nedir? – Küresel Ölçekte Yatırım

Eurobondlar, tıpkı toplumların farklı ülkeler arasında seyahat etmesini ve ticari ürünler taşımasını sağlayan ulaşım ağları gibi ihraççıların uluslararası piyasalardaki yatırımcılara erişmelerini ve fon toplamalarını sağlar. 

Bu nedenle portföylerini yabancı para birimlerinden araçlar ile çeşitlendirmek ve geniş bir yelpazedeki yatırım fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilirler.

Bu makalede, eurobondların özelliklerinden, çeşitlerinden ve yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedeceğiz.

Eurobond yatırımı

Eurobond Nedir?

Eurobond, çok uluslu bir şirket veya bir devlet kurumu tarafından genellikle ABD Doları, Euro, Japon Yeni ve İsviçre Frangı gibi yabancı para birimleri cinsinden ihraç edilen bir borçlanma aracıdır.  Yatırımcılar eurobond almak ve satmak için bankalardan ve aracı kurumlardan faydalanabilir.

Devlet Eurobondları

Devlet eurobondları, çeşitli amaçlar için fon toplamak amacıyla hükümetler veya ulusal bankalar gibi devlete ait kuruluşlar tarafından yabancı para birimleri cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarıdır. 

Eurobondlar, çoğunlukla yüksek kredi notu olan ülkeler tarafından ihraç edilir ve düşük riskli yatırım araçları olarak kabul edilir. Bununla birlikte, bazı ülkelerin kredi notu daha düşüktür ve bu nedenle ihraç ettikleri ürünler yatırımcılar için daha yüksek risk taşıyabilir. 

Devlet eurobondlarına yatırım yapan yatırımcılar, bu enstrümana yatırım yapmakla ilgili politik ve ekonomik risklerin farkında olmalıdır. Hükümet politikalarındaki değişiklikler, ekonomik istikrarsızlık ve jeopolitik olaylar ülke risk primini ve devlet eurobondlarının değerini etkileyebilir. 

Şirket Eurobondları

Şirket eurobondları, özel şirketler tarafından, faaliyetleri için sermaye toplamak veya belirli projeleri finanse etmek için yabancı para birimleri cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarıdır. Şirketler, genellikle yurt dışı yatırımcılardan fon sağlamak için eurobondlar çıkarırlar. 

Şirket eurobondları genellikle ihraç eden şirketin borç yükümlülüklerini yerine getirebilme olasılığını değerlendiren kredi derecelendirme kuruluşları tarafından değerlendirilir. Kredi notu yüksek olan şirketler daha az riskli kabul edilir ve genellikle daha düşük getiri sunar. Daha düşük kredi notuna sahip şirketler ise daha riskli kabul edilir ve sundukları tahviller, artan riski telafi etmek için daha yüksek getiri sunar.

Yatırım yapmadan önce ihraççı şirketi kapsamlı bir şekilde araştırmak ve riski azaltmak için birden fazla ihraççı ve sektör arasında çeşitlendirme yapmak önemlidir.

Eurobond Yatırımının Avantajları

Eurobond yatırımı ve sağladığı avantajlar

Yatırım portföylerini eurobondlar ile şekillendirmek yatırımcılara birkaç temel avantaj sağlar:

Çeşitli Yatırım Fırsatları

Eurobondlar, birçok farklı ülke, kurum ve şirket tarafından ihraç edilirler. Bu nedenle, yatırımcılara dünya genelinde çeşitli yatırım fırsatları sunarlar. Yatırımcılar, risk ve getiri tercihlerine göre çeşitli eurobondları portföylerinde tutabilirler.

Düşük Risk

Eurobondlar genellikle düşük riskli yatırım araçları olarak kabul edilirler. İhraç eden kurum veya şirketler, genellikle kredi derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenen bir kredi notuna sahiptirler. 

Bu durum, yatırımcıların ihraç eden tarafın geri ödeme yapamama riskini kontrol etmelerine ve görece düşük bir seviyede tutmalarına olanak tanır.

Sabit Getiri

Kupon ödemeli eurobondlar, sahiplerine vade sonuna dek düzenli olarak sabit faiz ödemeleri yaparlar. Bu durum, yatırımcıların tahvili elinde tuttuğu süre boyunca sabit bir getiri sağlamalarına olanak tanır.

Enflasyon Riskinin Azaltılması

Özellikle Dolar ya da Euro gibi nispeten istikrarlı ve güçlü kabul edilen para birimleriyle  eurobond almak, yatırımların yerel para birimlerindeki oynaklıktan ve ülke içindeki enflasyondan ötürü değer kaybetmesi olasılığını azaltabilir.

Vergi Avantajları

Eurobondlar, belirli ülkelerdeki yatırımcılar için vergi avantajları sağlayabilir. Örneğin, bazı ülkelerde eurobond faizleri, diğer faiz gelirleri ile aynı şekilde vergilendirilmez veya daha düşük bir vergi oranına tabi tutulabilir.

Eurobond Yatırımının Dezavantajları

Eurobondlara yatırım yapmanın potansiyel faydalarına rağmen yatırımcıların bilmesi gereken riskler de vardır. 

Bu tahvil cinsine yatırım yaparken karşılaşılan en büyük risklerden biri kur riskidir. Bu ürünler yabancı para cinsinden ihraç edildiğinden, yatırımcılar döviz kurlarındaki dalgalanmalara maruz kalmakta ve bu da yatırımlarının değerini etkileyebilmektedir. Yatırımcının kendi para birimi eurobond’un para birimine karşı güçlenirse, yatırımcı yatırımını kendi para birimine çevirirken zarar yaşayabilir.

Eurobond yatırımının bir diğer riski de faiz oranı riskidir. Tüm tahviller gibi eurobondlar da faiz oranlarındaki değişikliklere tabidir. Faiz oranları yükselirse, daha düşük kupon faizlerine sahip mevcut eurobondların fiyatları düşecek ve bu da yatırımcılar için olası kayıplara neden olacaktır. Öte yandan, faiz oranlarının düşmesi halinde mevcut yüksek faizli eurobond fiyatları yükselerek yatırımcılar için potansiyel kazançlar sağlayacaktır.

Eurobond yatırımıyla ilişkili riskler arasında kredi riski de bulunur. Kredi riski, tahvil ihraççısının borç yükümlülüklerini yerine getirmeme riskidir ve yatırımcının ana yatırımının kaybına neden olabilir. 

Yatırımcılar, finansal olarak istikrarlı ve itibarlı, kredi notu güçlü kuruluşlar tarafından ihraç edilen ürünlere yatırım yaparak eurobond getirilerini güvence altına alabilirler.

Eurobond Yatırımı Kimlere Uygundur?

Eurobond yatırımı kimlere hitap ediyor?

Eurobondlar geleneksel olarak kurumsal yatırımcılar ve büyük şirketler için bir yatırım seçeneği olarak görülen borçlanma senetleridir. Bununla birlikte, son yıllarda eurobond yatırım fonlarının artması ile eurobondlar bireysel yatırımcılar için daha erişilebilir hale gelmiştir. 

Eurobondların profesyonel yatırımcılara daha fazla hitap etmesinin bir nedeni, eurobond işlemlerinin görece karmaşık olmasıdır. Eurobondlar, hükümetler, şirketler ve uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından ihraç edilebilir. Farklı vadelere, kredi risk profillerine ve para birimlerine sahip olabilirler. 

Bu, bireysel yatırımcıların portföyleri için uygun eurobondları seçmelerini zorlaştırabilir. Profesyonel yatırımcılar ise derinlemesine analiz yapmak, farklı eurobondların risklerini ve faydalarını değerlendirerek portföylerini yönetmek için gerekli kaynaklara sahiptir. 

Günümüzde Foreks Trader gibi dijital finans ortaklarının sunduğu sürekli veri takibi ve akıllı analiz imkanları, bireysel yatırımcıların elindeki araçların profesyonel seviyeye yaklaşmasını sağlamaktadır. Bu sayede eurobond yatırımı bireysel yatırımcılar için çok daha kolay hale gelmektedir.

Ek olarak, eurobondların genellikle yüksek minimum yatırım gereksinimleri vardır ve bu da küçük yatırımcıların bunlara erişmesini zorlaştırabilir. Kurumsal yatırımcılar, pazarlık güçleri ve yatırımlarının büyüklüğü nedeniyle genellikle daha düşük ücretler ve daha yüksek getiri ile eurobondlara yatırım yapabilirler. Daha küçük yatırımcılar bu avantajlara aynı düzeyde erişime sahip olmayabilir ve bu da eurobondları daha az çekici hale getirebilir.

Ancak, bu zorluklara rağmen, portföylerini yabancı para birimleri üzerinden sunulan araçlarla şekillendirmek isteyen küçük yatırımcılar için eurobondlar değerlendirmeye değer bir uzun vadeli yatırım seçeneği olabilir. 

Eurobond Yatırımında Temiz Fiyat ve Kirli Fiyat

Eurobondlara yatırım yaparken, yatırımcıların temiz fiyat ile kirli fiyat arasındaki farkı anlamaları önemlidir çünkü bunlar yatırımın toplam maliyetini ve yatırımcının kazanacağı getiriyi etkiler. 

Eurobondun temiz fiyatı, tahakkuk etmiş faiz hariç fiyatıdır, kirli fiyat ise tahakkuk etmiş faizi içerir.

Eurobond, faiz ödeme tarihleri ​​arasında alınıp satıldığında, alıcı, son faiz ödeme tarihinden takas tarihine kadar tahvil üzerinden kazanılan faizi satıcıya tazmin etmek zorundadır. Bu, tahakkuk eden faiz olarak bilinir ve kirli fiyatı belirlemek için temiz fiyata eklenir.

Örneğin, bir yatırımcının temiz fiyatı 1.000$ ve kupon oranı %5 olan bir eurobond satın aldığını varsayalım. Tahvil yıllık faiz ödemektedir ve son faiz ödemesi altı ay önce yapılmıştır. Yatırımcı, tahvili son faiz ödemesinden üç ay sonra satın alırsa, satıcıya tahakkuk eden üç aylık 25 ABD doları tutarındaki faiz borcunu öder. Eurobondun kirli fiyatı bu nedenle 1.025 $ olacaktır.

Yatırımcılar ayrıca, kirli fiyatın piyasada kote edilen fiyat olduğunu, temiz fiyatın ise muhasebe ve vergi amaçları için kullanıldığını bilmelidir.

Eurobond Yatırımında Kupon Ödemesi

Eurobondların en önemli özelliklerinden biri tahvil sahibine düzenli olarak ödenen faiz olan kupon ödemesidir. Bu ödemeler eurobond getiri hesaplama sürecinin önemli bir unsurudur. Kupon oranı ihraç anında belirlenir ve genellikle tahvilin ömrü boyunca sabitlenir. Kupon ödemesi, tahvilin koşullarına bağlı olarak genellikle altı ayda bir veya yılda bir yapılır.

Örneğin, bir yatırımcının nominal değeri 1.000 ABD Doları ve kupon oranı %5 olan bir eurobond satın aldığını varsayalım. Tahvil yıllık olarak faiz öder, bu nedenle yatırımcı yılda 50 $ (1.000 $ x %5) tutarında bir kupon ödemesi alır. Tahvil altı ayda bir faiz ödüyorsa, yatırımcı yıl boyunca her biri 25 dolarlık iki kupon ödemesi alacaktır.

Geleneksel Tahviller ve Eurobond Yatırımı

Eurobondlar ve geleneksel tahviller arasında seçim yapmak, bir spor araba ile bir aile aracı arasında yapılacak bir seçime benzetilebilir. Eurobondlar, yatırımcılara daha yüksek getiri potansiyeli ile potansiyel olarak daha hızlı bir yolculuk sunan bir spor araba gibi düşünülebilir. Bununla birlikte, bir spor araba gibi, eurobondlar da ani virajlarla karşılaşıldığında daha değişken ve öngörülemez olabilir.

Öte yandan geleneksel tahviller, daha yavaş ve daha öngörülebilir bir yolculuk sunan aile araçları gibidir. Tıpkı bir aile aracı gibi, geleneksel tahvillerin potansiyeli daha düşüktür, ancak genellikle daha az risklidir ve daha güvenilir bir seyahat arayan sürücüler için daha uygundur.

Tıpkı araç seçimi yapmak gibi, eurobondlar ile geleneksel tahviller arasındaki seçim de yatırımcının tercihlerine ve önceliklerine bağlıdır. Yatırımcılar, her seçeneğin risklerini ve potansiyel getirilerini Foreks Trader gibi araçlar ile gözlemleyerek, yatırım hedefleri ve risk toleransları ile uyumlu bilinçli bir karar verebilir. 

Eurobond İçin Doğru Para Birimi Nedir?

Eurobond için ideal para birimi hangisidir

Eurobond satın almak için doğru para birimini seçmek, yatırım getirisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Yatırımcılar, kendi yerel para birimleri ile almayı planladıkları eurobond’un para birimi arasındaki kuru dikkate almalıdır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırım getirilerini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle Foreks Trader gibi finans ortakları vasıtasıyla döviz kurlarındaki değişimler ve bu değişimleri tetikleyecek son dakika gelişmeleri sürekli takip edilmelidir.

Eurobondlar genellikle USD cinsi ve Euro cinsinden ihraç edilir ancak İsviçre Frangı veya Japon Yeni gibi para birimlerinde de ihraç edilebilmektedir. Bu tahviller benzersiz fırsatlar sunabilir, ancak kur dalgalanmaları ve likidite endişeleri nedeniyle ek riskler de taşırlar. 

Bu nedenle yatırımcılar, daha az kullanılan para birimleri cinsinden eurobond’ları değerlendirirken daha dikkatli olmalıdır.

Bilinçli Yatırım, Sürekli Kazanç

Eurobond yatırımında başarının sırrı, uluslararası bir yatırımın gerektirdiği kontrol ve çevikliği sunabilecek, etkili takip ve analiz imkanlarına sahip olmaktır. Foreks Trader, bu imkanlara saniyeler içinde ulaşmanızı mümkün kılar.

Foreks Trader’ın mobil, web ve profesyonel masaüstü sürümlerini keşfederek, dilediğiniz cihazda özenle seçilmiş eurobondlara dair canlı verileri takip edebilir, döviz kurlarındaki değişimleri anlık olarak gözlemleyebilir, son dakika haberlerine ve uzman yorumlarınına erişebilir ve nitelikli analiz araçları ile yatırım veriminizi artırabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir